Lagarna skiljer sig från land till land och vi rekommenderar att du tar reda på vad som gäller för ditt land gällande köp och import av våra produkter.