Ibland tar det ett par dagar för en betalning att gå igenom för att PayPal ska kontrollera att betalaren är genuin.  

Vänligen skicka PayPal transaktions-ID och mejladressen till vilken betalningen gjordes.

Vi felsöker från vår sida och markerar beloppet som mottaget vilket gör att din betalning kommer registreras som betald.